Samtykke til brug af cookies


Hos DecoFarver bruger vi egne cookies og cookies fra tredjepart til optimering, statistik, markedsføring og for at målrette indhold. Vi bruger cookies til at forbedrer brugervenligheden på vores side og gør det derfor endnu lettere for at dig at besøge og bruge DecoFarver.dk. Klik på "Accepter fuld weboplevelse" for at give dit samtykke til brugen af cookies.

Du kan læse mere information om, hvordan DecoFarver.dk behandler dine personoplysninger i forbindelse med cookies i vores afsnit om privatlivspolitik her. En sikker og tryg behandling af dine data er vores topprioritet, og vi ønsker, at du trygt kan bruge DecoFarver.dk i denne forvisning.

Ange din sökning
 
Öppna
Kundtjänst
0
Varukorg

Integritetspolicy

Vi tar ansvar för att skydda våra kunders information

DecoFarger.se ägs och drivs av danska Deco Farver ApS, som samlar in och behandlar ett antal personuppgifter om dig. Nedan finns vår integritetspolicy som du kan läsa om du vill veta mer om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.
 

Insamling av personuppgifter på DecoFarger.se

På DecoFarger.se lagrar och behandlar vi personuppgifter om dig, för att kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt.

Vi samlar primärt in personuppgifter när du som kund besöker vår sida, gör en beställning, anmäler dig till nyhetsbrev, kundklubbar, lojalitetsprogram eller liknande.

Dessutom samlar vi in personuppgifter när du deltar i kampanjer och tävlingar.
 

Besök på webbshop

När du besöker DecoFarger.se samlar vi in information som skickas från din terminalutrustning. Detta kan vara information om din enhets ID, IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, besökslängd, geografisk plats, preferenser och information om din användning av DecoFarger.se. Denna personliga information samlas också in via cookies, spårningsadresser och beacons. Du kan läsa mer om det här.

Allt detta gör vi för att kunna ge dig en bra användarupplevelse varje gång du handlar på DecoFarger.se.
 

Inköp

När du handlar på vår sida är det ofta nödvändigt att samla in uppgifter om dig. Den information vi samlar in och behandlar kommer att variera i den specifika situationen. Vi samlar vanligtvis in din masterinformation, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, finansiell information, IP-adress och annan information som är nödvändig för att DecoFarger ska kunna leverera din beställning till dig.

Dessutom registrerar vi din information i syfte att följa lagkrav, hantera eventuella framtida klagomål eller produktansvarsärenden samt statistisk analys.
 

Nyhetsbrev, tävlingar mm.

Om du har deltagit i en tävling, anmält dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt deltagit i ett evenemang som DecoFarger förmedlar, har vi registrerat uppgifter om dig i samband med registreringen. Detta kan variera beroende på vilket evenemang du har deltagit i. Däremot samlar vi aldrig in mer information än vad som är nödvändigt för att hålla evenemanget eller tillhandahålla tjänsten och du kan alltid få insyn i vilka uppgifter vi har registrerat om dig.

Var medveten om att vissa tävlingar sker genom tredje part som t.ex Facebook och Instagram, varefter dessa blir dataansvariga för all information som du lämnat i samband med tävlingen.
 

Överföring av personuppgifter till tredje part

DecoFarger kommer aldrig att sälja eller avslöja din personliga information till någon tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt för att slutföra en transaktion (t.ex. leverans av en vara eller nyhetsbrev) eller nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lag.

DecoFarger vidarebefordrar information till samarbetspartners som har rätt att använda dina uppgifter i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en beställning. Dessutom vidarebefordrar vi dina uppgifter till våra utvalda och pålitliga partners som sköter marknadsföring, ekonomi och betalning.

Efter ett köp hos oss kommer du t.ex. ofta kontaktas av en av våra partners för att granska produkten som du har köpt eller din övergripande kundupplevelse med oss. Den information som du kan lämna till våra partners är våra personuppgiftsansvariga ansvariga för. Vi har ingått databehandlaravtal med alla våra samarbetspartners, så du kan vara säker på att våra samarbetspartners inte använder dina uppgifter i något annat syfte än att fullgöra avtalet med oss.

Det är DecoFargers ansvar att se till att din information inte missbrukas. Därför ställer vi höga krav på våra partners när dina personuppgifter används utanför DecoFarger. Vi ser därför alltid till att våra partners garanterar att dina personuppgifter är skyddade.

DecoFarger samarbetar med två externa databehandlare utanför EU. Det här är Google Analytics från Google LLC. och Facebook Inc., som båda är etablerade i USA. Erforderliga garantier för överföring av information till USA säkras genom databehandlarens certifiering under EU-US Privacy Shield, jfr. EU:s personuppgiftsförordning art. 45.
  • En kopia av Google LLCs certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  • kopia av Facebook Inc.:s certifiering finns här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Lagring av personuppgifter på DecoFarger.se

På DecoFarger.se lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet i enlighet med gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder även din information när det är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter och upprätthålla våra avtal.

DecoFarger har åtagit sig att skydda din personliga information. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot utlämnande av dina personuppgifter från någon individ eller organisation, eller att de på annat sätt behandlas i strid med lagen.

För att säkerställa säkerhet och skydd för dig har endast ett begränsat antal personer med ett företagsbehov tillgång till dina personuppgifter. Vårt säkerhetsförfarande revideras kontinuerligt i takt med den senaste tekniska utvecklingen och hotbilden. Våra medarbetare ska följa interna rutiner för hantering av personuppgifter som innehåller instruktioner och åtgärder som ska tjäna till att skydda dina personuppgifter effektivt.

DecoFarger vidtar försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus eller något relaterat till det. Vi kan dock aldrig garantera fullständig säkerhet för dataöverföringar. Det innebär att det kan finnas en risk att andra omotiverat tvingar tillgång till vår information.

DecoFarger kan inte hållas ansvarigt för någon förlust av något slag som kan uppstå från användningen av vår sida till följd av inbrott i DecoFargers system eller andra driftstörningar som DecoFarger inte ansvarar för. Du lämnar därför din information på egen risk.

Vi rekommenderar att du skyddar dig själv och din information genom att stänga din webbläsare efter användning, installera antivirusprogram och kontinuerligt uppdatera din programvara. Skulle obehöriga få tillgång till din information kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål och omedelbart börja åtgärda situationen med hjälp av nödvändiga verktyg.
 

Dina rättigheter

I samband med köp lagras identitets- och transaktionsuppgifter i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

Som kund hos DecoFarger.se kan du få inblick i vilken information vi har behandlat om dig, var den kommer ifrån och vad vi använder den till. Du kan också få information om hur länge vi lagrar dina personuppgifter och vem som tar emot uppgifter om dig, i den mån vi vidarebefordrar uppgifter till våra samarbetspartners. Tillgången kan dock begränsas av hänsyn till andra personers integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om din information är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att få den rättad eller raderad.

Ditt samtycke är frivilligt. Om du ångrar dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke.

Om du vill att vi ska korrigera eller radera personuppgifter som vi har registrerat om dig, om du inte vill få ytterligare förfrågningar från oss eller om du har frågor om ovanstående villkor, vänligen kontakta oss på kundservice@decofarger.se.

Vi är en säker sida, därför är vi en del av Online-tryghed.dk:s säkra sajter Säkerhet online
 

Överklaganderätt

Du har möjlighet att klaga på DecoFargers behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska lämnas till:

Datainspektionen
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K
Tel .: + 45 3319 3200
Fax + 45 3319 3218
E-post: dt@datatilsynet.dk
Webbplats: http://www.datatilsynet.dk
Trustpilot
Copyright 2022 DecoFarver ApS · CVR-nr.: 35 14 25 92 Udviklet af Dandodesign